Textové pole: CONTACT
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER
Textové pole: Kennel of West Highland White Terrier „ZO ZLATEJ ZÁHRADY“
Ing. Štefan Varga, Krížna 1007/12, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia, European Union
tel: 00421 903 224 862, e-mail: westie[@]westie.sk
Textové pole: Chovateľská stanica
West Highland White Terrier 
„ZO ZLATEJ ZÁHRADY“
Ing. Štefan Varga, 
Krížna 1007/12, 
929 01 Dunajská Streda
Slovakia, European Union
tel: (00421) 0903 224 862
e-mail: westie@westie.sk
ZO ZLATEJ ZÁHRADY