Textové pole: stud dog
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER
Textové pole: Kennel of West Highland White Terrier „ZO ZLATEJ ZÁHRADY“
Ing. Štefan Varga, Krížna 1007/12, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia, European Union
tel: 00421 903 224 862, e-mail: westie[@]westie.sk
ZO ZLATEJ ZÁHRADY
Textové pole: EMIR zo Zlatej Záhrady
Date of birth: 09.03.2006